Podatki i Opłaty

Wchodząc na poniższe linki można zapoznać się z informacjami szczegółowymi w zakresie podatków i opłat oraz pobrać niezbędne formularze podatkowe.       

              

                                                               OPŁATA SKARBOWA

                                                     OPŁATY ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE

                                                           PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 

                                                                  PODATEK ROLNY

                                                                  PODATEK LEŚNY

                                                            OPŁATA OD POSIADANIA PSÓW

                                                                 ZAŚWIADCZENIA 

 

 

 

Do pobrania Uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie w zakresie podatków i opłat: 

 

Rok 2017

 

Podatek od nieruchomości:

1. Uchwała nr XXV/160/2016 z dnia 28.09.2016 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. Uchwała nr XXVI/165/2016 z dnia 26.10.2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

3. Uchwała nr XXVIII/178/2016 z dnia 21.12.2016 roku o zmianie uchwały w sprawie określenia wzorow formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny.

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

wersja excel:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

Podatek rolny:

 Stawka podatku rolnego w 2017 roku w Gminie Wołczyn:

 - od 1 ha przeliczeniowego:  131,10 zł

- od 1 ha fizycznego: 262,20 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

wersja excel:

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

 

Podatek leśny:

 Stawka podatku leśnego w 2017 roku w Gminie Wołczyn:

 - od 1 ha:  42,0222 zł

 - dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,0111 zł

 

 Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

 wersja PDF

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 IL-1  -  informacja o lasach

 wersja excel

 ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

 IL-1  -  informacja o lasach

 

Podatek od środków transportowych:

 1. Uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od dnia 01.01.2016 roku wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 roku poz. 2025

 

 

Rok 2016

 

Podatek od nieruchomości:

1. Uchwała nr XII/75/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

2. Uchwała nr XIII/85/2015 z dnia 25.11.2015 roku o zmianie uchwały w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku od nieruchomości:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

wersja excel:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZN-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DN-1  -  deklaracja na podatek od nieruchomości

IN-1  -  informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych

 

 

Podatek rolny:

 

 

Stawka podatku rolnego w 2016 roku w Gminie Wołczyn:

 

- od 1 ha przeliczeniowego:  134,375 zł

- od 1 ha fizycznego: 268,75 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku rolnego:

wersja PDF:

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

wersja excel:

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZR-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych

 

DR-1  -  deklaracja na podatek rolny

IR-1  -  informacja o gruntach

 

 

Podatek leśny:

 

Stawka podatku leśnego w 2016 roku w Gminie Wołczyn:

- od 1 ha:  42,1894 zł

- dla lasów wchodzących w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych: 21,0947 zł

 

Formularze deklaracji i informacji dla podatku leśnego:

wersja PDF

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

IL-1  -  informacja o lasach

 

wersja excel

 

ZRNL - załącznik do deklaracji lub informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach

 

ZL-1  -  załącznik do deklaracji i informacji: dane o zwolnieniach podatkowych

 

DL-1  -  deklaracja na podatek leśny

IL-1  -  informacja o lasach

 

 

 

Podatek od środków transportowych:

 

1. Uchwała nr XII/76/2015 z dnia 28.10.2015 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 

Wzór deklaracji na podatek od środków transportowych od dnia 01.01.2016 roku wynika z rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.11.2015 roku poz. 2025

 

 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości zamieszkałych:

 

1. Uchwała nr IV/27/2015 z dnia 25.02.2015 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty

2. Uchwała nr XI/70/2015 z dnia 30.09.2015 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

 

Formularz deklaracji:

DO-1  - deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

 

 

 

Rok 2015

W 2015 roku w Gminie Wołczyn nie ulegają zmianie stawki w podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych. Stawki podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych obowiązują w wysokościach jak w 2014 roku.

 

Rok 2014

Uchwała Nr XXXV/264/2013 z dnia 25 września 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego poz. 2081 z dnia 4 października 2013 r.

Uchwała Nr XXXVI/268/2013 z dnia 30 października 2013 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urzęd. Woj. Opolskiego poz. 2361 z dnia 5 listopada 2013 r.)

 

Rok 2013

 

Uchwała Nr XXV/175/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz 1719 z dnia 03-12-2012r.)

 

Uchwała Nr XXV/176/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1720 z dnia 03-12-2012 r.)

 

Uchwała Nr XXV/177/2012 z dnia 31 października 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2013 rok (Dz. Urz. Woj. Opolskiego poz. 1721 z dnia 03-12-2012 r.)

 

Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 135 poz. 1636 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XIV/87/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 144 poz. 1828 z dnia 15 grudnia 2011 r.)

 

 

Do pobrania wzory formularzy na 2013 rok 

 

w wersji PDF: DN-1  Deklaracja na podatek od nieruchomości

               IN-1  Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn

               ZN-1 Dane o zwolnieniach podatkwych w podatku od nieruchomości

              DR-1 Deklaracja na podatek rolny

              IR-1 Informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

              ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

              DL-1 Deklaracja na podatek leśny

              IL-1 Informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn

              ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

              WSP - współwłaściciele

 

 

w wersji EXCEL:  DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości

              IN-1 Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn

              ZN-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości

              DR-1 Deklaracja na podatek rolny

              IR-1 Informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

              ZR-1 Dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym

              DL-1 Deklaracja na podatek leśny

              IL-1 Informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn

              ZL-1 Dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym

              WSP - współwłaściciele

 

Rok 2012

 

Uchwała Nr XIII/77/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Nr 135 poz. 1634 z dnia 06.12.2011 r.) 

 

Uchwała Nr XIII/78/2011 z dnia 26 października 2011 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz. Nr 135 poz. 1635 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XIII/80/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokosci podatku rolnego na 2012 rok (Dz. Urz. Nr 135 poz. 1637 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XII/79/2011 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów (Dz. Urz. Nr 135 poz. 1636 z dnia 06.12.2011 r.)

 

Uchwała Nr XIV/87/2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Opolskiego Nr 144 poz. 1828 z dnia 15 grudnia 2011 r.)

 

 

 

Rok 2011

Uchwała Nr XLII/339/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XLII/340/2010 z dnia 4 listopada 2010 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Uchwała Nr IV/28/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 roku Nr XLII/339/2010 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości

Uchwała Nr IV/29/2011 z dnia 26 stycznia 2011 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Rok 2010

Uchwała Nr XXXII/254/2009 z dnia 04.11.2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XXXII/255/2009 z dnia 04.11.2009 w sprawie wysokosci stawek podatku od nieruchomości

Rok 2009

1. Uchwała Nr XXIII/188/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku    od nieruchomości

2. Uchwała Nr XXIII/189/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu  żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok

3. Uchwała Nr XXIII/187/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych 

4. Uchwała Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości

5. Uchwała Nr XXIII/190/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 29 października 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 roku w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Do pobrania wzory formularzy:

w wersji PDF:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości, 

                          IN-1   informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                         ZN-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                         DR-1 deklaracja na podatek rolny, 

                         IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn

                         ZR-1 dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

                         DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                         IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                         ZL-1  dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                         WSP  załącznik dla współwłaścicieli

 

w wersji EXCEL:  DN-1  deklaracja na podatek od nieruchomości,

                              IN-1 informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych na terenie Gminy Wołczyn, 

                             ZN-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku od nieruchomości,

                             DR-1  deklaracja na podatek rolny

                             IR-1 informacja o gruntach na terenie Gminy Wołczyn,

                            ZR-1 dane o zwolnieniach i ulgach podatkowych w podatku rolnym,

                            DL-1  deklaracja na podatek leśny,

                            IL-1 informacja o lasach na terenie Gminy Wołczyn,

                            ZL-1 dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym,

                            WSP  załącznik dla współwłaścicieli

 

Rok 2008

 

ROK 2007

1. Uchwła Nr LI/384/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 26 października 2006r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta na 2007r.

Plik do pobrania: uchw_384.doc

2. Uchwała Nr XL/326/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.  w sprawie stawek podatków lokalnych.

Plik do pobrania: uchw_326.doc

3. Uchwała Nr XL/327/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.   w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Plik do pobrania: uchw_327.doc

4. Uchwała Nr XXVIII/232/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

plik do pobrania: uchw_232.doc

 

ROK 2006

1. Uchwała Nr XL/326/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.                                                    w sprawie stawek podatków lokalnych.

Plik do pobrania:uchw_326.doc

2. Uchwała Nr XL/327/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 5 grudnia 2005r.                                                    w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych.

Plik do pobrania: uchw_327.doc

ROK 2005

1. Uchwała Nr XXVIII/230/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. 
    w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych

Plik do pobrania: Uchw_230.doc

2. Uchwała Nr XXVIII/231/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. 
    w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych

plik do pobrania: uchw_231.doc

3. Uchwała Nr XXIX/239/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 28 grudnia 2004r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVIII/231/2004r. Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopda 2004r.  dot. ustalenia stwek podatku od środków transportowych

plik do pobrania: Uchw_239.doc

3. Uchwała Nr XXVIII/232/2004 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości

Plik do pobrania: Uchw_232.doc

1. Zal1_232_IR.doc

2. Zal2_232_IN.doc

3.Zal3_232_IL.doc

4. Zal4_232_DR.doc

5. Zal5_232_DN.doc

6. Zal6_232_DL.doc

7. Zal7_232_ZR1b.doc

8. Zal8_232_ZR1a.doc

9. Zal9_232_ZN1b.doc

10. Zal10_232_ZN1a.doc

11. Zal11_232_ZL1b.doc

12. Zal12_232_ZL1a.doc

ROK 2004r.

1. Uchwała Nr XIV/131/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych.

Plik do pobrania: Uchwala_ Nr_131.doc

2. Uchwała Nr XIV/132/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie ustalenia stawek podatków od środków transportowych.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_132.doc

3. Uchwała Nr XIV/133/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały 2003r.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_133.doc

4. Uchwała Nr XIV/134/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/11/2002 z dnia 10.12.2002r. w sprawie określenia wzoru formularzy dla podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_134.doc

 

 

ROK 2003r.

1. Uchwała Nr II/8/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie wysokości stawek podatków lokalnych na 2003r.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_8.doc

2. Uchwała Nr II/9/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie ustalenia stawek podatku od środków transportowych na 2003r.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_9.doc

3. Uchwała Nr II/10/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie inkasa podatków: rolnego. leśnego, od nieruchomości i od posiadania psów.

Plik do pobrania: Uchwala_Nr_10.doc

4. Uchwała Nr II/11/2002 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2002r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków rolnego, leśnego i od nieruchomości.

Pliki do pobrania:

Uchwala_Nr_11.doc

Zalacznik_nr1.DOC

Zalacznik_nr2.DOC

Zalacznik_nr3.DOC

Zalacznik_nr4.DOC

Zalacznik_nr5.DOC

Zalacznik_nr6.DOC

 

 

Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 30.12.2014
Opublikowana przez Grażyna Majcherska dnia 02.01.2017. Odsłon 4447, Wersja 27drukuj
Wersja : lewy  17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 
Początek strony