Aktualności

O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA WOŁCZYNA
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania trzech budynków inwentarskich dla potrzeb chowu brojlerów na 63808 stanowiskach (o obsadzie do 255,2 DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 25/55 obręb Brzezinki
więcej...
Aktualizacja: 27.09.2019 Utworzono: 27.09.2019
Informacja Burmistrza Wołczyna
w sprawie możliwości uzyskania przez spółki wodne dotacji celowej z budżetu Gminy Wołczyn
więcej...
Aktualizacja: 25.09.2019 Utworzono: 25.09.2019
UWAGA MIESZKAŃCY INFORMACJA O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO
Informacja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego  gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.  
więcej...
Aktualizacja: 17.01.2019 Utworzono: 17.01.2019

archiwum... Początek strony