Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA
Numer: 168/2019, Z dnia: 17.10.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_168.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2019 , wersja 1
Numer: 169/2019, Z dnia: 17.10.2019
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_169.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2019 , wersja 1
Numer: 167/2019, Z dnia: 09.10.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
167.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.10.2019 , wersja 1
Numer: 166/2019, Z dnia: 07.10.2019
w sprawie realizacji zadań z zakresu warunków dostarczania wody na cele przeciwpożarowe
Załączniki:
zarz_166.pdf
Informacja wytworzona przez Andrzej Maliński dnia 15.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2019 , wersja 2
Numer: 165/2019, Z dnia: 04.10.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.10.2019 , wersja 1
Numer: 164/2019, Z dnia: 04.10.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
164.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.10.2019.
Opublikowana przez Kazimierz Kostera dnia 09.10.2019 , wersja 1
Numer: 161/2019, Z dnia: 27.09.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
161.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2019 , wersja 2
Numer: 162/2019, Z dnia: 27.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2019 , wersja 1
Numer: 163/2019, Z dnia: 27.09.2019
w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2019 rok
Załączniki:
zarz_163.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 15.10.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.10.2019 , wersja 2
Numer: 159/2019, Z dnia: 25.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: 158/2019, Z dnia: 23.09.2019
w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie przyjęcia " Rocznego programu współpracy Gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2020".
Załączniki:
zarz_158.pdf
Informacja wytworzona przez Joanna Ptak - Fioncek dnia 27.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2019 , wersja 1
Numer: 157/2019, Z dnia: 11.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Załączniki:
157.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 156/2019, Z dnia: 11.09.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
156.pdf
zal.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 20.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2019 , wersja 1
Numer: 151/2019, Z dnia: 06.09.2019
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
151.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2019 , wersja 1
Numer: 152/2019, Z dnia: 06.09.2019
w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.09.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.09.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 11  prawy
Początek strony