Projekty Uchwał 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania w formie dotacji ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2019
Załączniki:
regulamin azbest.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 14.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Informacja wytworzona przez dnia 14.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Kluczborku
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 2
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego programu opieki nad zabytkami Gminy Wołczyn na lata 2019-2022
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019 - 2024
Załączniki:
zm_WPF_czerwiec_2019.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.06.2019 , wersja 2
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Wołczyn
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 3
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub robotu budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 2
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn, oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Wołczyna wotum zaufania
Załączniki:
wotum _zaufania.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
Numer: IX/9/2019, Z dnia: 11.06.2019, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminu Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
zmiany_budzetu.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 11.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.06.2019 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 
Początek strony