Zarządzenia Kierownika Urzędu 2011

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 47/2011, Z dnia: 21.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie rozliczenia dotacji przyznanej z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do ewidencji zabytków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.11.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.11.2011 , wersja 1

Numer: 16/2011, Z dnia: 23.05.2011

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia miesięcznego treningu sposobu wykrywania  i alarmowania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.05.2011 , wersja 1

Numer: 31/2011, Z dnia: 02.09.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmian regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011 , wersja 1

Numer: 35/2011, Z dnia: 16.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011 , wersja 1

Numer: 54/2011, Z dnia: 30.12.2011

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie do realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2023 , wersja 1

Numer: 29/2011, Z dnia: 22.08.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 55/2010 z dnia 31.12.2010 r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.09.2011 , wersja 1

Numer: 30/2011, Z dnia: 30.08.2011

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą : Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012 na podstawie szkolnych biletów miesięcznych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2011 , wersja 1

Numer: 34/2011, Z dnia: 14.09.2011

, Zmieniana:  
w sprawie ustanowienia operatorów ds. obsługi informatycznej
wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
Załączniki:
zarz_34.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.09.2011 , wersja 2

Numer: 21/2011, Z dnia: 20.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zmówienia pod nazwą: "Dostarczanie ciepła - na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołczynie do obiektu przy
ul. Dworcowej 1 w Wołczynie."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.06.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.06.2011 , wersja 1

Numer: 52/2011, Z dnia: 29.01.2012

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_52.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: 38/2011, Z dnia: 28.09.2011

, Zmieniana:  
W sprawie: Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Odbudowa przepustu w Duczowie Małym
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.09.2011 , wersja 1

Numer: 8/2011, Z dnia: 03.02.2011

, Zmieniana:  
W sprawie: Przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: Remont dróg na terenie Wołczyna.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 2

Numer: 23/2011, Z dnia: 30.06.2011

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2011/2012"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 01.07.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2011 , wersja 1

Numer: 9/2011, Z dnia: 08.02.2011

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.02.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.03.2011 , wersja 3

Numer: 27/2011, Z dnia: 03.08.2011

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2011.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.08.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony