Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.20.2018, Z dnia: 02.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2018, Z dnia: 08.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny prac konkursowych "Chrońmy nasze środowisko"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.41.2018, Z dnia: 13.07.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont ul. Stalmacha w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.07.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.46.2018, Z dnia: 21.08.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.08.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.08.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.48.2018, Z dnia: 17.09.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.09.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.5.2018, Z dnia: 15.01.2018

, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów poniesionych na zakup okularów korygujących wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_5.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 16.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.01.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.8.2018, Z dnia: 19.01.2018

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier
Załączniki:
zarz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 22.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.10.2018, Z dnia: 25.01.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
zarz_10.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 25.01.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.01.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.56.2018, Z dnia: 15.10.2018

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.10.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.10.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.60.2018, Z dnia: 02.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.62.2018, Z dnia: 06.11.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.11.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2018, Z dnia: 12.02.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa i przebudowa dróg na osiedlu domów jednorodzinnych w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 12.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.22.2018, Z dnia: 14.03.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.03.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.68.2018, Z dnia: 07.12.2018

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_68.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.12.2018 , wersja 2

Numer: OR.120.28.2018, Z dnia: 09.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_28_dj.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony