Zarządzenia Kierownika Urzędu 2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.17.2018, Z dnia: 23.02.2018

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na 2018 rok.
Załączniki:
zarz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 26.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.02.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2018, Z dnia: 26.02.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
zarz_19.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2018, Z dnia: 26.02.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej
Załączniki:
zarz_18.pdf
Informacja wytworzona przez Elzbieta Bar dnia 27.02.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.02.2018 , wersja 2

Numer: OR.120.20.2018, Z dnia: 02.03.2018

, Zmieniana:  
w sprawie powołania komisji do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki"
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.22.2018, Z dnia: 14.03.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.03.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2018, Z dnia: 28.03.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w ramach projektu Realizacja strategii niskoemisyjnej na obszarze Subregionu Północnego Województwa Opolskiego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.24.2018, Z dnia: 03.04.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_24.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.04.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.25.2018, Z dnia: 17.04.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Rozbudowa budynku przedszkola na cele żłobka w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.04.2018 , wersja 2

Numer: OR.120.27.2018, Z dnia: 08.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Wołczyna w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.05.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2018, Z dnia: 08.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny prac konkursowych "Chrońmy nasze środowisko"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.05.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.28.2018, Z dnia: 09.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_28_dj.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.05.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.30.2018, Z dnia: 23.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remonty dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.32.2018, Z dnia: 24.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie procedur bezpieczeństwa przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.05.2018 , wersja 1

Numer: OR.120.31.2018, Z dnia: 24.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.33.2018, Z dnia: 29.05.2018

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2018.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.05.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 
Początek strony