Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/5/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_5.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: I/3/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_3.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: I/4/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_4.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: I/1/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: I/6/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_6.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: I/2/2014, Z dnia: 01.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.12.2014 , wersja 1

Numer: II/10/2014, Z dnia: 17.12.2014

, Zmieniana: XV/91/2011
o zmianie uchwały w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_10.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: II/13/2014, Z dnia: 17.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2015 rok
Załączniki:
uchw_13.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: II/9/2014, Z dnia: 17.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna
Załączniki:
uchw_9.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: II/7/2014, Z dnia: 17.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rozpatrzenia skargi
Załączniki:
uchw_7.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: II/11/2014, Z dnia: 17.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2015 roku
Załączniki:
uchw_11.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: II/12/2014, Z dnia: 17.12.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
uchw_12_wpf.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: II/8/2014, Z dnia: 30.12.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_8.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.12.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.12.2014 , wersja 1

Numer: III/14/2015, Z dnia: 28.01.2015

, Zmieniana: II/12/2014
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
uchw_14_wpf.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2015 , wersja 1

Numer: III/20/2015, Z dnia: 28.01.2015

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_20.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony