Uchwały w kadencji 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: VIII/53/2015, Z dnia: 20.05.2015

, Zmieniana: XXV/172/2012
o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia statutu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im Jakuba Kani w Wołczynie
Załączniki:
uchw_53.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.05.2015 , wersja 1

Numer: XIV/94/2015, Z dnia: 22.12.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
Uchw_94.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2015 , wersja 1

Numer: XXX/191/2017, Z dnia: 15.02.2017

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia regulaminu dofinansowania w formie dotacji że środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych w WFOŚiGW w Opolu w roku 2017
Załączniki:
Uchw_191.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 17.02.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.02.2017 , wersja 1

Numer: III/14/2015, Z dnia: 28.01.2015

, Zmieniana: II/12/2014
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2020
Załączniki:
uchw_14_wpf.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2015 , wersja 1

Numer: IX/60/2015, Z dnia: 25.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Załączniki:
Uchw_60.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.07.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2015 , wersja 1

Numer: XXXVIII/234/2017, Z dnia: 28.09.2017

, Zmieniana: XXVIII/182/2016
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2017 rok
Załączniki:
Uchw_234.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2017 , wersja 1

Numer: XLIV/296/2018, Z dnia: 25.04.2018

, Zmieniana:  
w sprawie zaopiniowania połączenia gmin w celu utworzenia okręgu wyborczego do Rady Powiatu Kluczborskiego
Załączniki:
Uchw_296.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1

Numer: XX/134/2016, Z dnia: 08.06.2016

, Zmieniana:  
w sprawie wyznaczenia osób do objęcia funkcji w Radzie Nadzorczej Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_134.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.06.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.06.2016 , wersja 1

Numer: VI/49/2015, Z dnia: 22.04.2015

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_49.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2015 , wersja 1

Numer: XIII/88/2015, Z dnia: 25.11.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Krzywiczyny
Załączniki:
Uchw_88.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2015 , wersja 2

Numer: XVIII/128/2016, Z dnia: 27.04.2016

, Zmieniana: XIV/98/2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 r.
Załączniki:
Uchw_128.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2016 , wersja 1

Numer: XLIV/301/2018, Z dnia: 25.04.2018

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
Uchw_301.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2018 , wersja 1

Numer: XL/255/2017, Z dnia: 29.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej nr 2 im Henryka Sienkiewicza w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_255.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 04.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.12.2017 , wersja 1

Numer: XXXIII/206/2017, Z dnia: 26.04.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach Gminy Wołczyn w spółce Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
Uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.05.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.05.2017 , wersja 1

Numer: XXI/138/2016, Z dnia: 29.06.2016

, Zmieniana: XIV/98/2015
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2016 rok
Załączniki:
Uchw_138.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.07.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.07.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony