Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 87/2011, Z dnia: 31.05.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_87.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2011 , wersja 1

Numer: 88/2011, Z dnia: 02.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2011 roku
Załączniki:
zarz_88.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.06.2011 , wersja 1

Numer: 89/2011, Z dnia: 03.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_89.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.06.2011 , wersja 1

Numer: 9/2010, Z dnia: 28.12.2010


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
9.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.12.2010 , wersja 1

Numer: 90/2011, Z dnia: 16.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2011 , wersja 1

Numer: 91/2011, Z dnia: 21.06.2011


Zarządzenie w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: 92/2011, Z dnia: 21.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_92.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: 93/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2012 , wersja 2

Numer: 94/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2010/11
Załączniki:
zarz_94.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2011 , wersja 1

Numer: 95/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenia Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów liceum, gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_95.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2011 , wersja 1

Numer: 96/2011, Z dnia: 27.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_96.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.07.2011 , wersja 1

Numer: 97/2011, Z dnia: 27.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
zarz_97.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2011 , wersja 1

Numer: 98/2011, Z dnia: 30.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
98.doc
zazz1.xls
zazz2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.07.2011 , wersja 1

Numer: 99/2011, Z dnia: 01.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Zespołu zadaniowego d/s opracowania aktualizacji Strategii Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_99.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.07.2011 , wersja 1

Numer: Nr 459/2013, Z dnia: 10.09.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.09.2013 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony