Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 237/2012, Z dnia: 08.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie upoważnienia kierowników gminnych jednostek organizacyjnych do dokonywania przeniesień w planie wydatków budżetowych oraz w planie dochodów własnych jednostek
Załączniki:
zarz_237.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.05.2012 , wersja 1

Numer: 236/2012, Z dnia: 02.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_236.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: 235/2012, Z dnia: 02.05.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_235.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: 234/2012, Z dnia: 26.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_234.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: 233/2012, Z dnia: 26.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_233.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: 232/2012, Z dnia: 20.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_232.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: 231/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
231.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 230/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminoej na wyprzedzające finasowanie II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach Bruny-Jędrzejowice, Bruny-Chomącko, Świniary-Małe-Szymonków-Cegielnia, Duczów Mały-Jedliska"
Załączniki:
zarz_230.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 23/2011, Z dnia: 18.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie I etapu zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach Bruny - Jędrzejowice, Bruny - Chomącko, Świniary Małe, Szymonków- Cegielnia, Duczów Mały - Jedliska"
Załączniki:
zarz_23.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1

Numer: 229/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_229.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 228/2012, Z dnia: 18.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 227/2012, Z dnia: 16.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_227.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 226/2012, Z dnia: 12.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_226.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 225/2012, Z dnia: 12.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_225.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 224/2012, Z dnia: 11.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
224.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.04.2012 , wersja 2
 lewy  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  z 45  prawy
Początek strony