Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 579/2014, Z dnia: 22.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_579.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2014 , wersja 1

Numer: 578/2014, Z dnia: 22.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2014 roku
Załączniki:
zarz_578.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.04.2014 , wersja 1

Numer: 581/2014, Z dnia: 28.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_581.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 582/2014, Z dnia: 28.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
582.pdf
zal_1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 583/2014, Z dnia: 05.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
Załączniki:
zarz_583.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 584/2014, Z dnia: 07.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
584.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2014 , wersja 1

Numer: 585/2014, Z dnia: 08.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_585.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2014 , wersja 1

Numer: 586/2014 , Z dnia: 12.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie
Załączniki:
zarz_586.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2014 , wersja 1

Numer: 587/2014, Z dnia: 12.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej
Załączniki:
zarz_587.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.05.2014 , wersja 1

Numer: 589/2014, Z dnia: 20.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
589.pdf
zal_1.pdf
zal_2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2014 , wersja 1

Numer: 588/2014, Z dnia: 20.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_588.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2014 , wersja 1

Numer: 590/2014, Z dnia: 21.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
590.pdf
zal_1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.05.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.05.2014 , wersja 1

Numer: 591/2014, Z dnia: 26.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.06.2014 , wersja 1

Numer: 592/2014, Z dnia: 30.05.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2014 rok
Załączniki:
zarz_592.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.06.2014 , wersja 1

Numer: 594/2014, Z dnia: 04.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Załączniki:
594.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.06.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony