Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 106/2011, Z dnia: 26.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 45/2011 w sprawie określenia wzoru umowy o świadczenie usług przedszkolnych
Załączniki:
zarz_106.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.08.2011 , wersja 1

Numer: 103/2011, Z dnia: 19.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_103.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 104/2011, Z dnia: 19.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej
Załączniki:
zarz_104.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 102/2011, Z dnia: 13.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_102.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2011 , wersja 1

Numer: 100/2011, Z dnia: 06.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników w roku szkolnym 2011/2012
Załączniki:
zarz_100.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.07.2011 , wersja 1

Numer: 101/2011, Z dnia: 04.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych ustalonej na 2011 rok
Załączniki:
zarz_101.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.07.2011 , wersja 1

Numer: 99/2011, Z dnia: 01.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Zespołu zadaniowego d/s opracowania aktualizacji Strategii Gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_99.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.07.2011 , wersja 1

Numer: 98/2011, Z dnia: 30.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
98.doc
zazz1.xls
zazz2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.07.2011 , wersja 1

Numer: 96/2011, Z dnia: 27.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_96.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.07.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.07.2011 , wersja 1

Numer: 97/2011, Z dnia: 27.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru wniosku o udzielenie dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
zarz_97.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.06.2011 , wersja 1

Numer: 93/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian wydatków budżetowych gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 12.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.10.2012 , wersja 2

Numer: 95/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenia Burmistrza w sprawie nagród dla uczniów liceum, gimnazjum i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
zarz_95.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2011 , wersja 1

Numer: 94/2011, Z dnia: 22.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe uczniów w roku szkolnym 2010/11
Załączniki:
zarz_94.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2011 , wersja 1

Numer: 92/2011, Z dnia: 21.06.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki budowlanej
Załączniki:
zarz_92.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: 91/2011, Z dnia: 21.06.2011


Zarządzenie w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony