Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 75/2011, Z dnia: 28.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2011 , wersja 1

Numer: 73/2011, Z dnia: 18.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
73.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2011 , wersja 1

Numer: 74/2011, Z dnia: 18.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_74.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.04.2011 , wersja 1

Numer: 72/2011, Z dnia: 08.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2010 r.
Załączniki:
zarz_72.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.04.2011 , wersja 1

Numer: 70/2011, Z dnia: 07.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednosek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2011 , wersja 1

Numer: 71/2011, Z dnia: 07.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_71.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2011 , wersja 2

Numer: 69/2011, Z dnia: 04.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki”
Załączniki:
zarz_69.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 2

Numer: 67/2011, Z dnia: 01.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia bilansu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Jakuba Kani w Wołczynie za 2010 r.
Załączniki:
zarz_67.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 1

Numer: 68/2011 , Z dnia: 01.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia bilansu Wołczyńskiego Ośrodka Kultury za 2010 r.
Załączniki:
zarz_68.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 1

Numer: 65/2011, Z dnia: 31.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_65.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 1

Numer: 63/2011, Z dnia: 30.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
63.doc
zal1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 64/2011, Z dnia: 30.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 62/2011, Z dnia: 28.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
62.doc
zazz1.xls
zazz2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 61/2011, Z dnia: 25.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Kapituły "Wołczyńskiego Isandra"
Załączniki:
zarz_61.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: 66/2011, Z dnia: 22.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Wołczyn
Załączniki:
zarz_66.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.04.2011 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony