Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 45/2011, Z dnia: 28.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru umowy dotyczącej świadczeń udzielanych przez oświatowe jednostki organizacyjne Gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne oraz wysokości opłat za posiłki dla wychowanków Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_45.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.03.2011 , wersja 1

Numer: 44/2011, Z dnia: 28.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
44.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2011 , wersja 1

Numer: 42/2011, Z dnia: 22.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2011
Załączniki:
zarz_42.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: 43/2011, Z dnia: 22.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
43.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: 41/2011, Z dnia: 16.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
41.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.02.2011 , wersja 1

Numer: 40/2011, Z dnia: 07.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie zajęć rekreacyjno – sportowych z elementami profilaktyki w środowiskach wiejskich”.
Załączniki:
zarz_40.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.02.2011 , wersja 2

Numer: 39/2011, Z dnia: 04.02.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. „Prowadzenie świetlic dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym z terenu gminy Wołczyn”.
Załączniki:
zarz_39.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.02.2011 , wersja 1

Numer: 38/2011, Z dnia: 31.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
38.doc
zazz1.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.02.2011 , wersja 1

Numer: 37/2011, Z dnia: 31.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zatwierdzenia planu finansowego jednostek gminnych na 2011 r.
Załączniki:
zarz_37.doc
Informacja wytworzona przez katarzyna Krawiec dnia 02.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2011 , wersja 1

Numer: 36/2011, Z dnia: 26.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 439/2009 z dnia 16.10.2009 r. dot. ustalenia opłat za reklamę w Informatorze Gminnym "Czym żyje Gmina Wołczyn"
Załączniki:
zarz_36.doc
Informacja wytworzona przez Piotr Kalinowski dnia 27.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.01.2011 , wersja 1

Numer: 34/2011, Z dnia: 25.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmiany listy osób uprawnionych do otrzymania lokali socjalnych, ustalonej na 2011 rok
Załączniki:
zarz_34.doc
Informacja wytworzona przez Jolanta Kowalik dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2011 , wersja 1

Numer: 33/2011, Z dnia: 25.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_33.odt
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2011 , wersja 1

Numer: 35/2011, Z dnia: 19.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki niezabudowanej
Załączniki:
zarz_35.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2011 , wersja 1

Numer: 28/2011, Z dnia: 19.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_28.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1

Numer: 32/2011, Z dnia: 19.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opłaty za posiłki dla wychowanków Przedszkola Publicznego w Wołczynie
Załączniki:
zarz_32.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony