Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 673/2014, Z dnia: 03.11.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2014 , wersja 1

Numer: 477/2013, Z dnia: 18.10.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 388/2013, Z dnia: 02.04.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie odwołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Załączniki:
zarz_388.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.05.2013 , wersja 1

Numer: 317/2012, Z dnia: 07.11.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w uzytkowanie wieczyste,dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_317.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2012 , wersja 1

Numer: 145/2011, Z dnia: 11.10.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2011
Załączniki:
zarz_145.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.10.2011 , wersja 1

Numer: 340/2012, Z dnia: 19.12.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.01.2013 , wersja 1

Numer: 357/2013, Z dnia: 22.01.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_357.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.01.2013 , wersja 1

Numer: 628/2014, Z dnia: 14.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ustalenia terminu składania wniosków na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 roku "Wyprawka szkolna"
Załączniki:
zarz_628.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 109/2011, Z dnia: 28.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie wzoru sprawozdania z wykorzystania dotacji celowej udzielonej na realizację celu publicznego Gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
zarz_109.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.08.2011 , wersja 1

Numer: 601/2014, Z dnia: 17.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 54/2011, Z dnia: 09.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia wzoru umowy użyczenia
Załączniki:
zarz_54.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.03.2011 , wersja 1

Numer: 113/2011, Z dnia: 03.08.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2012 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 200/2012, Z dnia: 26.01.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_ 200.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 26.01.2012 , wersja 1

Numer: 638/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 421/2013, Z dnia: 18.06.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy Wołczyn w 2013 r.
Załączniki:
zarz_421.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.06.2013 , wersja 1
 lewy  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13  z 45  prawy
Początek strony