Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 46/2011, Z dnia: 02.03.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_46.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.03.2011 , wersja 1

Numer: 564/2014, Z dnia: 07.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2013 r.
Załączniki:
zarz_564.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 211/2012, Z dnia: 05.03.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe
Załączniki:
zarz_211.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.03.2012 , wersja 2

Numer: 668/2014, Z dnia: 27.10.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_668.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: 563/2014, Z dnia: 04.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
563.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 71/2011, Z dnia: 07.04.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego
Załączniki:
zarz_71.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.04.2011 , wersja 2

Numer: 191/2012, Z dnia: 18.01.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
191.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.01.2012 , wersja 1

Numer: 639/2014, Z dnia: 02.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
639.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 617/2014, Z dnia: 16.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie nie skorzystania z prawa pierwokupu działki 157/7 w Wołczynie
Załączniki:
zarz_617.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 473/2013, Z dnia: 10.10.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_473.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.10.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.10.2013 , wersja 1

Numer: 268/2012, Z dnia: 09.07.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_268.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2012 , wersja 1

Numer: 15/2011, Z dnia: 10.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami
Załączniki:
15.doc
zal1.xls
zal2.xls
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 11.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.01.2011 , wersja 1

Numer: 634/2014, Z dnia: 28.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Komorznie
Załączniki:
zarz_634.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 11.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 11.09.2014 , wersja 1

Numer: 27/2011, Z dnia: 19.01.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_27.doc
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 20.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.01.2011 , wersja 1

Numer: 234/2012, Z dnia: 26.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_234.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1
 lewy  33 34 35 36 37 38 39 40 41 42  z 45  prawy
Początek strony