Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 623/2014, Z dnia: 07.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2014
Załączniki:
zarz_623.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1

Numer: 233/2012, Z dnia: 26.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2012
Załączniki:
zarz_233.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 08.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 08.05.2012 , wersja 1

Numer: 267/2012, Z dnia: 09.07.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_267.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.07.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.07.2012 , wersja 1

Numer: 108/2011, Z dnia: 27.07.2011


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na 2011 r.
Załączniki:
zarz_108.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 09.08.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.08.2011 , wersja 1

Numer: 562/2014, Z dnia: 04.04.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 r.
Załączniki:
562.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.04.2014 , wersja 1

Numer: 537/2014, Z dnia: 30.01.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie powołania komisji konkursowej
Załączniki:
zarz_537.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 227/2012, Z dnia: 16.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_227.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 620/2014, Z dnia: 29.07.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
620.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.08.2014 , wersja 1

Numer: 230/2012, Z dnia: 19.04.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zaciągnięcia pozyczki długoterminoej na wyprzedzające finasowanie II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ligocie Wołczyńskiej oraz wodociągów w miejscowościach Bruny-Jędrzejowice, Bruny-Chomącko, Świniary-Małe-Szymonków-Cegielnia, Duczów Mały-Jedliska"
Załączniki:
zarz_230.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.04.2012 , wersja 1

Numer: 305/2012, Z dnia: 10.10.2012


Zarządzenie Burmistrza w sprawie naliczania odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów będących nauczycielami zlikwidowanych szkół podstawowych i przedszkoli
Załączniki:
zarz_305.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.10.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.10.2012 , wersja 1

Numer: 647/2014, Z dnia: 23.09.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2014 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
647.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.09.2014 , wersja 1

Numer: 478/2013, Z dnia: 21.10.2013


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2013
Załączniki:
zarz_478.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.11.2013 , wersja 1

Numer: 599/2014, Z dnia: 12.06.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_599.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: 208/2012, Z dnia: 29.02.2012


Zarzadzenie Burmistrza w sprawie zmian planów finansowych jednostek gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_208.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2012 , wersja 1

Numer: 624/2014, Z dnia: 07.08.2014


Zarządzenie Burmistrza w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2014 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.08.2014 , wersja 1
 lewy  36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 
Początek strony