Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 1/2018, Z dnia: 19.11.2018


zmieniające zarządzenie nr 535/2018 Burmistrza Wołczyna z dni. 9 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 10/2018, Z dnia: 10.12.2018


w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
10.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 1000/2023, Z dnia: 24.08.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1000.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 24.08.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.08.2023 , wersja 1

Numer: 1001/2023, Z dnia: 24.08.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023r.
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 28.08.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.08.2023 , wersja 1

Numer: 1002/2023, Z dnia: 30.08.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 rok
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 01.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2023 , wersja 1

Numer: 1003/2023, Z dnia: 31.08.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1003.pdf
Informacja wytworzona przez Danuta Szlachta dnia 01.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2023 , wersja 1

Numer: 1004/2023, Z dnia: 31.08.2023


w sprawie planu finansowego dla rachunku Funduszu Pomocy
Załączniki:
zarz_1004.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2023 , wersja 1

Numer: 1005/2023, Z dnia: 31.08.2023


w sprawie opracowania materiałów planistycznych do budżetu gminy na 2024 rok
Załączniki:
zarz_1005.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2023 , wersja 1

Numer: 1006/2023, Z dnia: 31.08.2023


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2023 rok
Załączniki:
zarz_1006.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2023 , wersja 1

Numer: 1007/2023, Z dnia: 31.08.2023


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2023 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2023 , wersja 1

Numer: 1008/2023, Z dnia: 01.09.2023


w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w Wąsicach
Załączniki:
zarz_1008.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 06.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2023 , wersja 1

Numer: 1009/2023, Z dnia: 01.09.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Wierzbicy Górnej na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
zarz_1009.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 07.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2023 , wersja 1

Numer: 101/2019, Z dnia: 13.06.2019


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_101.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 13.06.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2019 , wersja 1

Numer: 1010/2023, Z dnia: 01.09.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Komorznie na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
zarz_1010.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 07.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2023 , wersja 1

Numer: 1011/2023, Z dnia: 01.09.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
zarz_1011.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 07.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 79  prawy
Początek strony