Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA

Numer: 2/2018, Z dnia: 19.11.2018


w sprawie ustalenia wysokości stawki godzinowej za wynajem hali widowiskowo-sportowej w Wołczynie
Załączniki:
zarz_2.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 1/2018, Z dnia: 19.11.2018


zmieniające zarządzenie nr 535/2018 Burmistrza Wołczyna z dni. 9 lutego 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli
Załączniki:
zarz_1.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 4/2018, Z dnia: 22.11.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 3/2018, Z dnia: 22.11.2018


w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2018 rok
Załączniki:
3.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 8/2018, Z dnia: 29.11.2018


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_8.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 5/2018, Z dnia: 29.11.2018


w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
5.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 6/2018, Z dnia: 29.11.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 7/2018, Z dnia: 30.11.2018


w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego kontroli finansowej i zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
zarz_7.pdf
Informacja wytworzona przez Małgorzata Muzyka dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 9/2018, Z dnia: 05.12.2018


w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddanie w użytkowanie wieczyste, dzierżawę lub najem
Załączniki:
zarz_9.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 11/2018, Z dnia: 10.12.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 10/2018, Z dnia: 10.12.2018


w sprawie zmian budżetu gminy na 2018 rok
Załączniki:
10.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 12/2018, Z dnia: 10.12.2018


w sprawie organizacji ligi halowej piłki nożnej w sezonie 2018/19
Załączniki:
zarz_12.pdf
zal3.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 07.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2018 , wersja 1

Numer: 13/2018, Z dnia: 19.12.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2018 r.
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1

Numer: 17/2018, Z dnia: 20.12.2018


w sprawie zatwierdzenia planu audytu wewnętrznego na rok 2018
Załączniki:
zarz_17.pdf
Informacja wytworzona przez Małgorzata Muzyka dnia 21.01.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.01.2019 , wersja 1

Numer: 15/2018, Z dnia: 20.12.2018


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów wydatków budżetu gminy na 2018 rok
Informacja wytworzona przez dnia 27.12.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.12.2018 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 79  prawy
Początek strony