Zarządzenia Burmistrza w kadencji 2018-2023

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 91/2019, Z dnia: 30.05.2019


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2019 rok
Załączniki:
91.pdf
zal1.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 31.05.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.05.2019 , wersja 1

Numer: 245/2020, Z dnia: 17.04.2020


w sprawie przeprowadzenia powszechnej akcji odszczurzania w nieruchomościach na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
zarz_245.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 21.04.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.04.2020 , wersja 1

Numer: 691/2022, Z dnia: 12.05.2022


w sprawie zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Komorznie na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
zarz_691.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 15.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.06.2022 , wersja 1

Numer: 743/2022, Z dnia: 11.08.2022


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2022 rok
Załączniki:
zarz_743.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 12.08.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.08.2022 , wersja 1

Numer: 61/2019, Z dnia: 01.04.2019


w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn na 2019 rok oraz w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach
Załączniki:
61.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.04.2019 , wersja 1

Numer: 819/2022, Z dnia: 21.11.2022


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2022 rok.
Załączniki:
819.pdf
zal1.pdf
zal2.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: 702/2022, Z dnia: 31.05.2022


w sprawie zmian budżetu gminy na 2022 rok
Załączniki:
zarz_702.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 01.06.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2022 , wersja 1

Numer: 834/2022, Z dnia: 13.12.2022


w sprawie planu finansowego dla rachunku środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Załączniki:
zarz_834.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 14.12.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2022 , wersja 1

Numer: 1011/2023, Z dnia: 01.09.2023


w sprawie zatwierdzenia zmian wprowadzonych aneksem nr 1 do arkusza organizacyjnego Szkoły Podstawowej w Wąsicach na rok szkolny 2022/2023
Załączniki:
zarz_1011.pdf
Informacja wytworzona przez Damian Woźny dnia 07.09.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.09.2023 , wersja 1

Numer: 816/2022, Z dnia: 17.11.2022


w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok2022
Załączniki:
zarz_816.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 22.11.2022.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2022 , wersja 1

Numer: 229/2020, Z dnia: 03.03.2020


w sprawie ustalenia stawek za wynajem pojazdów oraz norm zużycia paliwa
Załączniki:
zarz_229.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 18.03.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.03.2020 , wersja 1

Numer: 54/2019, Z dnia: 27.03.2019


w sprawie zawiadomienia samorządowych jednostek budżetowych o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r.
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 09.04.2019.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.04.2019 , wersja 2

Numer: 293/2020, Z dnia: 05.06.2020


zmieniające zarządzenie w sprawie opracowania na rok 2020 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Wołczyn jest organem prowadzącym
Załączniki:
zarz_293.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 10.06.2020.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.06.2020 , wersja 1

Numer: 931/2023, Z dnia: 25.04.2023


w sprawie sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Wołczyn na dzień 31.12.2022 r.
Załączniki:
zarz_931.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 04.05.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2023 , wersja 1

Numer: 880/2023, Z dnia: 31.01.2023


w sprawie opracowania na rok 2023 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu oraz szkołach, dla których Gmina Wołczyn jest organem prowadzącym
Załączniki:
zarz_880.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Kaczmarczyk dnia 20.02.2023.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.02.2023 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 79  prawy
Początek strony