Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/5/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wielkości Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_5.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 12.12.2006 , wersja 2

Numer: I/1/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: I/6/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: I/2/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: I/3/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_3.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: I/4/2006, Z dnia: 27.11.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.11.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.11.2006 , wersja 1

Numer: III/8/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_8.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/15/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia wysokości miesięcznego wynagrodzenia Burmistrza Wołczyna.
Załączniki:
uchw_15.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/11/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli objętych przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 97, poz. 674 ), zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn.
Załączniki:
uchw_11.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/10/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana: XLI/330/2005
W sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2006.
Załączniki:
uchw_10.doc
zal1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/12/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego przysługującego nauczycielom objętym przepisami Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( tekst jednolity: Dziennik Ustaw z 2006 roku, nr 97, poz. 674 ), zatrudnionym na terenie wsi w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wołczyn
Załączniki:
uchw_12.rtf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/7/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2007r.
Załączniki:
uchw_7.doc
zal_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/14/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia ryczałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 2

Numer: III/13/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana:  
W sprawie wyrażenia opinii do projektu planu aglomeracji Wołczyn.
Załączniki:
uchw_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1

Numer: III/9/2006, Z dnia: 28.12.2006

, Zmieniana: I/4/2006
W sprawie zmiany Uchwały Nr I/4/2006 Rady Miejskiej w Wołczynie dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
uchw_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2006.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.01.2007 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony