Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XVIII/152/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających organu wykonawczego w Sołectwie Świniary Małe i Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_152.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/148/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu przyznawania częśćiowej refundacji poniesionych kosztów z GFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na ternie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_148.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/150/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_150.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XVIII/151/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana: X/102/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_151.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XX/158/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/172/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_172.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 2

Numer: XX/163/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników niepedagogicznych
Załączniki:
uchw_ 163.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/161/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: VI/25/2007
w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miejskiej Nr VI/26/2007 z dnia 28 marca 2007 r. w przedmiocie powołania Zastępcy Kierownika Urządu Stanu Cywilnego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_161.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/157/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/132/2007
w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w 2008 roku
Załączniki:
uchw_157.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/168/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznejw Wołczynie
Załączniki:
uchw_168.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/167/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnego Systemu Profilaktyki i Opieki nad Dzieckiem i Rodziną
Załączniki:
uchw_167.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/171/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi
Załączniki:
uchw_171.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/166/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008-2013
Załączniki:
uchw_166.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/170/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szymonków
Załączniki:
uchw_170.rtf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XX/173/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_173.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 24  prawy
Początek strony