Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: XLII/343/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start - wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I - III szkół podstawowych
w gminie Wołczyn"
Załączniki:
uchw_343.doc
Informacja wytworzona przez Piotr Kalinowski dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/341/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XXII/180/2008
zmiany Uchwały XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków : rolnego, leśnego i od nieruchomości
Załączniki:
uchw_341.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/344/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XX/171/2008
zmiany uchwały Nr XX/171/2008 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2008 dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi
Załączniki:
uchw_344.doc
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/345/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XXXIV/287/2009
zmiany uchwały Nr XXXIV/287/2009 Rady Miejskiej z dnia 22.12.2009 dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_345.doc
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/337/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na rok 2010
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/342/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
przystąpienia do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Henryk Malkiewicz dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/340/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
wysokości stawek podatku od środków transportowych
Załączniki:
uchw_340.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/346/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XL/328/2010

zmiany uchwały Nr XL/328/2010 Rady Miejskiej z dnia 31.08.2010 dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum

Załączniki:
uchw_346.doc
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/338/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLII/339/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_339.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XLI/333/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
 

 przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”

Załączniki:
uchw_333.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XLI/331/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Załączniki:
uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XLI/334/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
 przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”
Załączniki:
uchw_334.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XLI/335/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana: XX/171/2008
zmiany Uchwały Nr XX/171/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 czerwca 2008 r. dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi,
Załączniki:
uchw_335.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XLI/330/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana: XXXIV/289/2009

w sprawie zmian budżetu gminy na 2010 r.

Załączniki:
uchw_330.doc
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 29.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony