Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: X/58/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/139/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica
Załączniki:
uchw_58.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXIV/195/2008, Z dnia: 26.11.2008

, Zmieniana: XX/168/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/168/2008 Rady Miejskiej z dnia 30 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_195.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.11.2008 , wersja 1

Numer: XXXIV/290/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu parcy Rady Miejskiej na I półrocze 2010 roku
Załączniki:
uchw_290.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: X/51/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana:  
W sprawie utworzenia Gimnazjalno-Licealnego Zespołu Szkół w Wołczynie
Załączniki:
uchw_51.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XLII/344/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana: XX/171/2008
zmiany uchwały Nr XX/171/2008 Rady Miejskiej z dnia 30.06.2008 dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Skałągi
Załączniki:
uchw_344.doc
Informacja wytworzona przez Joanna Staszków dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1

Numer: XXVII/224/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Krzywiczyny
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXXIV/284/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia poręczenia kredytu bankowego dla Stowarzyszenia LGD "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_284.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XXXV/295/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXXII/253/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XXV/206/2008
w sprawie zmian budżetu gminy Wolczyn na rok 2009
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: X/63/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/144/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_63.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXXII/254/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości stawek podatku od śroków transportowych
Załączniki:
uchw_254.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/221/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: XXVII/223/2009, Z dnia: 25.03.2009

, Zmieniana: X/102/2003
w sprawie zmiany Statutu Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_223.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2009 , wersja 1

Numer: X/59/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/140/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki
Załączniki:
uchw_59.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: IV/17/2007, Z dnia: 31.01.2007

, Zmieniana:  
W sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałnia Narkomanii w gminie Wołczyn na rok 2007
Załączniki:
uchw_17.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 31.01.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.02.2007 , wersja 1
 lewy  8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  z 24  prawy
Początek strony