Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVIII/232/2009, Z dnia: 22.04.2009

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_232.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 23.04.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 23.04.2009 , wersja 1

Numer: XXXI/248/2009, Z dnia: 30.09.2009

, Zmieniana:  
w sprawie zaciągnięcia pożyczki ze środków Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
Załączniki:
uchw_248.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XVIII/155/2008, Z dnia: 23.04.2008

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_155.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2008 , wersja 1

Numer: XXX/243/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XXXIV/289/2009, Z dnia: 22.12.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2010 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: XII/101/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/152/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/152/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Świniary Małe.
Załączniki:
uchw_101.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XXX/245/2009, Z dnia: 29.06.2009

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej na II półrocze 2009 r.
Załączniki:
uchw_245.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2009 , wersja 1

Numer: XX/158/2008, Z dnia: 30.06.2008

, Zmieniana: XV/133/2007
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.07.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.07.2008 , wersja 1

Numer: XLI/333/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
 

 przystąpienia do programu „Odnowa wsi w województwie opolskim”

Załączniki:
uchw_333.doc
Informacja wytworzona przez Mieczysław Tymrakiewicz dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XLI/331/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  

 

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania
i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych

Załączniki:
uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XXXII/259/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/140/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/140/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brzezinki
Załączniki:
uchw_259.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: XV/133/2007, Z dnia: 28.12.2007

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2008 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2008 , wersja 1

Numer: XI/82/2007, Z dnia: 29.08.2007

, Zmieniana:  
W sprawie zasad udzielania i rozmiarów zniżek udzielanych dyrektorom i wicedyrektorom jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn.
Załączniki:
uchw_82.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.08.2007 , wersja 1

Numer: XXV/202/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana: VII/38/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/38/2007 Rady Miejsiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. dotyczącej określenia zasad przyznawania diet sołtysom
Załączniki:
uchw_202.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XLII/343/2010, Z dnia: 04.11.2010

, Zmieniana:  
przyjęcia do realizacji projektu pn. „Dobry start - wyrównywania szans edukacyjnych poprzez zindywidualizowane nauczanie w klasach I - III szkół podstawowych
w gminie Wołczyn"
Załączniki:
uchw_343.doc
Informacja wytworzona przez Piotr Kalinowski dnia 05.11.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2010 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 24  prawy
Początek strony