Uchwały w kadencji 2006-2010

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XII/88/2007, Z dnia: 26.09.2007

, Zmieniana: XIV/139/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/139/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Brynica.
Załączniki:
uchw_88.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.09.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.09.2007 , wersja 1

Numer: XLI/332/2010, Z dnia: 29.09.2010

, Zmieniana:  
 

określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi Gminy Wołczyn i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Załączniki:
uchw_332.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 01.10.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.10.2010 , wersja 1

Numer: XL/329/2010, Z dnia: 31.08.2010

, Zmieniana:  
w sprawie aktualizacji "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wołczyn" oraz "Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Wołczyn"
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.09.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.09.2010 , wersja 1

Numer: XXXIX/324/2010, Z dnia: 30.06.2010

, Zmieniana: XXXVI/290/2005
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/290/2005 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_324.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.06.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.07.2010 , wersja 2

Numer: XIII/115/2007, Z dnia: 31.10.2007

, Zmieniana:  
W SPRAWIE WYSOKOŚCI OPŁATY OD POSIADANIA PSÓW.
Załączniki:
uchw_115.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.11.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.11.2007 , wersja 1

Numer: XXXVII/315/2010, Z dnia: 28.04.2010

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_315.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 06.05.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.05.2010 , wersja 1

Numer: XXXV/294/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej
Załączniki:
uchw_294.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXIII/189/2008, Z dnia: 29.10.2008

, Zmieniana:  
w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla obliczenia wysokości podatku rolnego na 2009 rok
Załączniki:
uchw_189.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2008.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2008 , wersja 1

Numer: X/66/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/147/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/147/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Markotów Duży
Załączniki:
uchw_66.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: XXXV/296/2010, Z dnia: 24.02.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2010 , wersja 1

Numer: XXV/205/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchylenia Uchwały Nr X/81/99 Rady Miejskiej z dnia 31 sierpnia 1999r. w sprawie określenia zasad wynagradzania członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Wołczynie
Załączniki:
uchw_205.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: XXXII/272/2009, Z dnia: 04.11.2009

, Zmieniana: XIV/153/2003
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/153/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003 r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Szum
Załączniki:
uchw_ 272.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 10.11.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 10.11.2009 , wersja 1

Numer: X/68/2007, Z dnia: 27.06.2007

, Zmieniana: XIV/149/2003
W sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/149/2003 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 10 grudnia 2003r. dotyczącej uchwalenia Statutu Sołectwa Skałągi
Załączniki:
uchw_68.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2007.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2007 , wersja 1

Numer: VI/29/2007, Z dnia: 28.03.2007

, Zmieniana:  
W sprawie przystąpienia do programu "Odnowa wsi w województwie opolskim"
Załączniki:
uchw_29.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.03.2007.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.03.2007 , wersja 1

Numer: XXV/206/2008, Z dnia: 29.12.2008

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2009 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2009 , wersja 1
 lewy  15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
Początek strony