Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 50/2015, Z dnia: 29.12.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2015 , wersja 1

Numer: 49/2015, Z dnia: 28.12.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2015 , wersja 1

Numer: 48/2015, Z dnia: 19.12.2015

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: 47/2015, Z dnia: 01.12.2015

, Zmieniana: 20/2012
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dotyczącej wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.12.2015 , wersja 2

Numer: 45/2015, Z dnia: 28.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie Planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2015 , wersja 1

Numer: 44/2015, Z dnia: 26.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji uzupełniającej z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.10.2015 , wersja 1

Numer: 43/2015, Z dnia: 20.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2016 r.
Załączniki:
zarz_43.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.10.2015 , wersja 1

Numer: 42/2015, Z dnia: 19.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości w gminie Wołczyn."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.10.2015 , wersja 1

Numer: 41/2015, Z dnia: 16.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Remont drogi wraz z budową oświetlenia na osiedlu w Rożnowie."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.10.2015 , wersja 1

Numer: 40/2015, Z dnia: 14.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołów spisowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.10.2015 , wersja 1

Numer: 39/2015, Z dnia: 12.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015 , wersja 1

Numer: 38/2015, Z dnia: 05.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno - przemysłowych w miejscowości Gierałcice - droga gminna nr 100403 O- etap II"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015 , wersja 1

Numer: 37/2015, Z dnia: 05.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów ds. obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.
Załączniki:
zarz_operatorzy.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.10.2015 , wersja 1

Numer: 36/2015, Z dnia: 02.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.10.2015 , wersja 1

Numer: 35/2015, Z dnia: 23.09.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Dostarczanie ciepła na potrzeby Urzędu Miejskiego w Wołczynie do obiektu przy ul. Dworcowej 1 w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.10.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony