Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 38/2015, Z dnia: 05.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjno - przemysłowych w miejscowości Gierałcice - droga gminna nr 100403 O- etap II"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.10.2015 , wersja 1

Numer: 32/2015, Z dnia: 10.09.2015

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.
Załączniki:
zarz_32.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2

Numer: 49/2015, Z dnia: 28.12.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 30.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.12.2015 , wersja 1

Numer: 45/2015, Z dnia: 28.10.2015

, Zmieniana:  
W sprawie Planu organizacji zimowego utrzymania dróg gminnych na terenie Gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.11.2015 , wersja 1

Numer: 48/2015, Z dnia: 19.12.2015

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.12.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2015 , wersja 1

Numer: 6/2015, Z dnia: 23.02.2015

, Zmieniana:  
W sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2015 , wersja 1

Numer: 28/2015, Z dnia: 21.07.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji do spraw ustalania szkód powstałych wskutek wystąpienia na terenie Gminy Wołczyn zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2

Numer: 17/2015, Z dnia: 28.04.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa ul. Młyńskiej w Szymonkowie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2015 , wersja 1

Numer: 15/2015, Z dnia: 23.04.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.04.2015 , wersja 1

Numer: 9/2015, Z dnia: 11.03.2015

, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.03.2015 , wersja 1

Numer: 4/2015, Z dnia: 23.01.2015

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielnie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2015 r.
Załączniki:
zarz_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.09.2015 , wersja 2

Numer: 30/2015, Z dnia: 30.07.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Dowożenie uczniów do szkół - zakup szklonych biletów miesięcznych w roku szkolnym 2015/2016.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.07.2015 , wersja 1

Numer: 3/2015, Z dnia: 13.01.2015

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 35/2014 Burmistrza Wołczyna z dnia 20 sierpnia 2014 roku dotyczącego norm zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier.
Załączniki:
zarz_3.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2015 , wersja 1

Numer: 25/2015, Z dnia: 01.07.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przygotowania stanowiska kierowania Burmistrza Wołczyna w ramach systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w województwie opolskim.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.07.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2015 , wersja 1

Numer: 13/2015, Z dnia: 30.03.2015

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą" Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Wąsicach wraz z dobudową pomieszczeń administracyjnych - Etap II".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 30.03.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony