Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 1/2014, Z dnia: 15.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2014 , wersja 1

Numer: 2/2014, Z dnia: 22.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2014 r.
Załączniki:
zarz_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.01.2014 , wersja 1

Numer: 3/2014, Z dnia: 31.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2014 , wersja 1

Numer: 5/2014, Z dnia: 06.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_5.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2014 , wersja 1

Numer: 4/2014, Z dnia: 06.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert złożonych w konkursie na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pn. "Prowadzenie zajęć rekreacyjno - sportowych z elementami profilaktyki".
Załączniki:
zarz_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.02.2014 , wersja 1

Numer: 6/2014, Z dnia: 07.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na rok 2014 r.

 

Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2014 , wersja 1

Numer: 7/2014, Z dnia: 19.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2014 , wersja 1

Numer: 9/2014, Z dnia: 27.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia miejsc z przeznaczeniem do bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń oraz plakatów komitetów wyborczych w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 25 maja 2014 r.
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: 10/2014, Z dnia: 03.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie ze środków budżetu gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2014.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: 11/2014, Z dnia: 03.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Uzupełnienie ubytków w drogach gminnych i wewnętrznych tłuczniem na terenie gminy Wołczyn"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014 , wersja 1

Numer: 12/2014, Z dnia: 10.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie sporządzenia planu urlopów wypoczynkowych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2014 , wersja 1

Numer: 13/2014, Z dnia: 19.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie składu i zakresu działania Zespołu ds. Ewakuacji i Przyjęcia Ludności oraz organizacji prowadzonej ewakuacji.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.03.2014 , wersja 1

Numer: 14/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Odbudowa mostu na rzece Kluczborska Struga w miejscowości Markotów Duży".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.03.2014 , wersja 1

Numer: 15/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.05.2014 , wersja 1

Numer: 16/2014, Z dnia: 07.04.2014

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Załączniki:
zarz_16.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2014 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony