Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 1/2014, Z dnia: 15.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2014 , wersja 1

Numer: 18/2014, Z dnia: 28.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia dnia dodatkowo wolnego od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.

 

Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.04.2014 , wersja 1

Numer: 38/2014, Z dnia: 29.09.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą "Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. Poznańskiej w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.09.2014 , wersja 1

Numer: 16/2014, Z dnia: 07.04.2014

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku.
Załączniki:
zarz_16.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.04.2014 , wersja 1

Numer: 25/2014, Z dnia: 20.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 26/2009 Burmistrza Wołczyna z dnia 10 czerwca 2009 r. dotyczącego sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.05.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.05.2014 , wersja 1

Numer: 45/2014, Z dnia: 31.12.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.01.2015.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 13.01.2015 , wersja 1

Numer: 32/2014, Z dnia: 03.07.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: " Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Wołczynie."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.07.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.07.2014 , wersja 1

Numer: 3/2014, Z dnia: 31.01.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Termomodernizacja obiektów szkół podstawowych w Wołczynie i Wierzbicy Górnej".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.02.2014 , wersja 1

Numer: 35/2014, Z dnia: 20.08.2014

, Zmieniana:  
W sprawie normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego marki FORD Tourneo Courier.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.08.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.08.2014 , wersja 1

Numer: 7/2014, Z dnia: 19.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.02.2014 , wersja 1

Numer: 26/2014, Z dnia: 26.05.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie sprawdzenie kompletności wniosków
o dofinansowanie ze środków budżetu Gminy Wołczyn przydomowych oczyszczalni ścieków.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.06.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.06.2014 , wersja 1

Numer: 30/2014, Z dnia: 30.06.2014

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: Odbudowa mostu na rzecze Kluczborska Struga w miejscowości Markotów Duży.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 30.06.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.07.2014 , wersja 2

Numer: 5/2014, Z dnia: 06.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
zarz_5.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.02.2014 , wersja 1

Numer: 17/2014, Z dnia: 14.04.2014

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny prac konkursowych "Moja Gmina w obiektywie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.04.2014 , wersja 1

Numer: 6/2014, Z dnia: 07.02.2014

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na rok 2014 r.

 

Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2014.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2014 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony