Projekty Uchwał 2014-2018

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXVIII/28/2016, Z dnia: 15.12.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2023
Załączniki:
projekt_WPF.pdf
Informacja wytworzona przez Katarzyna Krawiec dnia 15.12.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 15.12.2016 , wersja 1

Numer: XXVIII/28/2013, Z dnia: 18.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
Załączniki:
azbest regulamin.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.02.2013 , wersja 1

Numer: XXV/25/2016, Z dnia: 20.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie nadania nazwy ulicy
Załączniki:
nadanie nazwy ulicy.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 20.09.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.09.2016 , wersja 1

Numer: XXXII/32/2013, Z dnia: 04.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia
stawki tej opłaty
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXIII/33/2013, Z dnia: 20.06.2013

, Zmieniana:  
udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szumie
Załączniki:
dotacja_szum.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.06.2013 , wersja 1

Numer: XXXV/35/2013, Z dnia: 18.09.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 18.09.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 18.09.2013 , wersja 1

Numer: XXXIX/39/2017, Z dnia: 20.10.2017

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki oraz określenia terminu i częstotliwości ponoszenia tej opłaty
Załączniki:
ustalenie_oplaty.pdf
Informacja wytworzona przez Grażyna Majcherska dnia 20.10.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 20.10.2017 , wersja 1

Numer: XLIV/44/2014, Z dnia: 16.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
zmiany statutu zgso.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 16.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 16.06.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/47/2018, Z dnia: 19.06.2018

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Wołczyn w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.06.2018.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.06.2018 , wersja 1

Numer: XLI/41/2014, Z dnia: 19.03.2014

, Zmieniana:  
o zmianie uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnym
Załączniki:
zakres uslug.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.03.2014 , wersja 1

Numer: XV/15/2016, Z dnia: 19.01.2016

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.01.2016.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.01.2016 , wersja 1

Numer: XLI/41/2017, Z dnia: 14.12.2017

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
regulamin_czystosci.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 14.12.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 14.12.2017 , wersja 1

Numer: XL/40/2017, Z dnia: 22.11.2017

, Zmieniana:  
w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Wołczynie
Załączniki:
statut_SP_nr_3.pdf
Informacja wytworzona przez Tadeusz Olejnik dnia 22.11.2017.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.11.2017 , wersja 1

Numer: XXXVII/37/2013, Z dnia: 19.11.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.11.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.11.2013 , wersja 1

Numer: IX/9/2015, Z dnia: 17.06.2015

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Załączniki:
zmiany planu_w-ca.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.06.2015.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.06.2015 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 34  prawy
Początek strony