Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 1/2008, Z dnia: 10.01.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2008 , wersja 1

Numer: 2/2008, Z dnia: 11.01.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2008 , wersja 1

Numer: 3/2008, Z dnia: 22.01.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji konkursowej.
Załączniki:
zarz_3.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008 , wersja 1

Numer: 4/2008, Z dnia: 28.01.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_4.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008 , wersja 1

Numer: 5/2008, Z dnia: 04.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielania zamówień publicznych przez gminę dla zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Wołczynie.
Załączniki:
zarz5.doc
zal_1.doc
zal_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008 , wersja 1

Numer: 6/2008, Z dnia: 06.02.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia Nr 3/2007 z dnia 27.02.2007r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 7/2008, Z dnia: 22.02.2008

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia instrukcji zabezpieczenia budynku Urzędu Miejskiego.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2008 , wersja 1

Numer: 8/2008, Z dnia: 25.02.2008

, Zmieniana:  
W sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_8.doc
zal_8.ods
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.04.2008 , wersja 1

Numer: 9/2008, Z dnia: 17.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Kapituły "WOŁCZYŃSKIEGO ISANDARA"
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2008 , wersja 1

Numer: 10/2008, Z dnia: 12.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27.02.207r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 11/2008, Z dnia: 18.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2008r.
Załączniki:
zarz_11.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008 , wersja 1

Numer: 12/2008, Z dnia: 19.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: „Remont dróg tłuczniowych na terenie gminy”.
Załączniki:
zarz_12.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.03.2008 , wersja 1

Numer: 13/2008, Z dnia: 01.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.04.2008 , wersja 1

Numer: 14/2008, Z dnia: 02.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Komisji likwidacyjnej w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 03.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 03.04.2008 , wersja 1

Numer: 15/2008, Z dnia: 02.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27.02.2007r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony