Zarządzenia Kierownika Urzędu 2008

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 15/2008, Z dnia: 02.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27.02.2007r. dot. zasad rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.06.2008 , wersja 1

Numer: 34/2008, Z dnia: 29.08.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008 , wersja 1

Numer: 1/2008, Z dnia: 10.01.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.01.2008 , wersja 1

Numer: 52/2008, Z dnia: 01.12.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu Pracy dla Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.12.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.12.2008 , wersja 1

Numer: 31/2008, Z dnia: 16.07.2008

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Dowożenie uczniów do szkół w roku szkolnym 2008/2009”
Załączniki:
zarz_31.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.08.2008 , wersja 1

Numer: 25/2008, Z dnia: 11.06.2008

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Przebudowa mostu na Stobrawie w Wąsicach”
Załączniki:
zarz_25.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.06.2008 , wersja 1

Numer: 5/2008, Z dnia: 04.02.2008

, Zmieniana:  
w sprawie udzielania zamówień publicznych przez gminę dla zadań realizowanych przez Urząd Miejski w Wołczynie.
Załączniki:
zarz5.doc
zal_1.doc
zal_2.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2008 , wersja 1

Numer: 13/2008, Z dnia: 01.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.04.2008 , wersja 1

Numer: 9/2008, Z dnia: 17.03.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Kapituły "WOŁCZYŃSKIEGO ISANDARA"
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2008 , wersja 1

Numer: 48/2008, Z dnia: 14.11.2008

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia treningu doręczenia kart powołania do czynnej służby wojskowej w trybie akcji kurierskiej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.11.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.11.2008 , wersja 1

Numer: 57/2008, Z dnia: 19.12.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2009 , wersja 1

Numer: 16/2008, Z dnia: 09.04.2008

, Zmieniana:  
W sprawie: przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą „Adaptacja obiektu szkolnego na lokale socjalne w Wierzbicy Dolnej. Docieplenie ścian zewnętrznych budynku”
Załączniki:
zarz_16.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 09.04.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.04.2008 , wersja 1

Numer: 24/2008, Z dnia: 30.05.2008

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia instrukcji postępowania w sytuacji naruszenia ochrony danych osobowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.09.2008 , wersja 1

Numer: 27/2008, Z dnia: 17.06.2008

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Wołczyn.
Załączniki:
zarz_27.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.06.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.06.2008 , wersja 1

Numer: 42/2008, Z dnia: 15.10.2008

, Zmieniana:  
W sprawie zwrotu kosztów przejazdu z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
Załączniki:
zarz_42.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.10.2008.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.10.2008 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony