Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: 17/2009, Z dnia: 31.03.2009

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Uzupełnienie tłuczniem ubytków w drogach na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 18/2009, Z dnia: 06.04.2009

, Zmieniana:  
Ustanowienia koordynatora ds. obsługi informatycznej gminy w wyborach zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 19/2009, Z dnia: 15.04.2009

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa parkingu przy nowo budowanym cmentarzu w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 20/2009, Z dnia: 17.04.2009

, Zmieniana:  
Powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2009r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 21/2009, Z dnia: 28.04.2009

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą; "Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wąsicach."
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 22/2009, Z dnia: 12.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.05.2009 , wersja 2

Numer: 24/2009, Z dnia: 22.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i zastępcy kierownika jednostki budżetowej gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2009 , wersja 2

Numer: 25/2009, Z dnia: 22.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.06.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.06.2009 , wersja 1

Numer: 26/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2009 , wersja 1

Numer: 27/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 28/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 29/2009, Z dnia: 01.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmiany Zarządzenia Nr 51/2003 z dnia 02 września 2003r. dotyczącego zapewnienia okularów korygujących wzrok pracownikom obsługującym monitory ekranowe.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 30/2009, Z dnia: 10.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zmiana_regulminu_30.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.08.2009 , wersja 1

Numer: 31/2009, Z dnia: 10.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Przebudowa ul. Parkowej w Skałągach".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 2

Numer: 32/2009, Z dnia: 13.07.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Budowa kanalizacj sanitarnej w Wierzbicy Górnej II etap i w Gierałcicach".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.08.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony