Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: 1/2009, Z dnia: 02.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie uchylenia Zarządzenie Nr 4/98 Burmistrza Miasta Wołczyn z dnia 10 marca 1998r. dotyczącego przyznania dodatku z tytułu codziennej obsługi samochodu
Załączniki:
zarz_1.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 07.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 07.01.2009 , wersja 1

Numer: 2/2009, Z dnia: 02.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2009 , wersja 1

Numer: 3/2009, Z dnia: 07.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w 2009r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: 4/2009, Z dnia: 09.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie inwentaryzacji aktywów i pasywów.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: 6/2009, Z dnia: 15.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_6.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009 , wersja 1

Numer: 7/2009, Z dnia: 22.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2009r.
Załączniki:
zarz_7.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.01.2009 , wersja 2

Numer: 9/2009, Z dnia: 04.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2009r.
Załączniki:
zarz_9.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.02.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.02.2009 , wersja 1

Numer: 10/2009, Z dnia: 11.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego celem zintegrowania działań służb i instytucji na rzecz pomocy dziecku i rodzinie na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.02.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.02.2009 , wersja 1

Numer: 11/2009, Z dnia: 12.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołczynie”
Załączniki:
zarz_11.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2009 , wersja 1

Numer: 8/2009, Z dnia: 22.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia na 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.02.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.02.2009 , wersja 1

Numer: 12/2009, Z dnia: 27.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ewidencji i sporządzenia sprawozdania RB-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd miejski w Wołczynie za 2008r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.03.2009 , wersja 1

Numer: 13/2009, Z dnia: 03.03.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz gminne jednostki organizacyjne.
Załączniki:
zarz_13.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.03.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.03.2009 , wersja 1

Numer: 14/2009, Z dnia: 03.03.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Remont drogi wewnętrznej na osiedlu Młodych w Wołczynie. Etap I”
Załączniki:
zarz_14.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.03.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.03.2009 , wersja 1

Numer: 15/2009, Z dnia: 12.03.2009

, Zmieniana:  
W sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższenia gotowości obronnej państwa.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 18.03.2009 , wersja 1

Numer: 16/2009, Z dnia: 13.03.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ustanowienia urzędnika wyborczego.
Załączniki:
proj_zarz_urzednik.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.03.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony