Zarządzenia Kierownika Urzędu 2009

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: 36/2009, Z dnia: 26.08.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w roku 2010r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 27.08.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.08.2009 , wersja 1

Numer: 46/2009, Z dnia: 02.11.2009

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 3/2007 z dnia 27 lutego 2007r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.11.2009 , wersja 1

Numer: 24/2009, Z dnia: 22.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierownika i zastępcy kierownika jednostki budżetowej gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.06.2009 , wersja 2

Numer: 11/2009, Z dnia: 12.02.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenia zamówienia pod nazwą „Przebudowa ul. Ogrodowej w Wołczynie”
Załączniki:
zarz_11.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 12.02.2009 , wersja 1

Numer: 20/2009, Z dnia: 17.04.2009

, Zmieniana:  
Powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji z budżetu gminy na rozwój sportu kwalifikowanego w 2009r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 19/2009, Z dnia: 15.04.2009

, Zmieniana:  
Przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa parkingu przy nowo budowanym cmentarzu w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.05.2009 , wersja 1

Numer: 28/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 40/2009, Z dnia: 05.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
zarz_40.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2009 , wersja 1

Numer: 42/2009, Z dnia: 23.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie planu zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 1

Numer: 45/2009, Z dnia: 30.10.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_45.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2009 , wersja 1

Numer: 27/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 01.07.2009 , wersja 1

Numer: 26/2009, Z dnia: 10.06.2009

, Zmieniana:  
W sprawie sposobu dokonywania okresowych ocen pracowników samorządowych Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2009 , wersja 1

Numer: 22/2009, Z dnia: 12.05.2009

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa boisk sportowych Orlik 2012 w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 12.05.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.05.2009 , wersja 2

Numer: 52/2009, Z dnia: 28.12.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
zarz_52.doc
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2009 , wersja 1

Numer: 3/2009, Z dnia: 07.01.2009

, Zmieniana:  
W sprawie powołania Zespołu Zadaniowego ds. Przygotowania i realizacji projektów współfinansowanych z funduszy europejskich w 2009r.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.01.2009 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony