Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.0120.3.2016, Z dnia: 21.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.01.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.2.2016, Z dnia: 20.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2016 , wersja 4

Numer: OR.0120.33.2016, Z dnia: 17.08.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu powypadkowego
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.08.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.08.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.48.2016, Z dnia: 16.11.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi gminnej nr 100404 O w Szymonkowie - II etap"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.12.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.36.2016, Z dnia: 20.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie instrukcji zarządzania systemem informatycznym w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.20.2016, Z dnia: 29.04.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.04.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.1.2016, Z dnia: 04.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.43.2016, Z dnia: 19.10.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
zarz_43.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.10.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.10.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.32.2016, Z dnia: 17.08.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyn z dnia 31.05.2012 r. dotyczące wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.12.2016, Z dnia: 11.03.2016

, Zmieniana:  
Zmieniające Zarządzenie Nr OR.0120.10.2016 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016 , wersja 2

Numer: OR.0120.39.2016, Z dnia: 26.09.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą "Usunięcie i unieszkodliwienie odpadów komunalnych z działki nr 3/1 w Wołczynie".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.38.2016, Z dnia: 26.09.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Świadczenie usługi edukacyjnej polegającej na realizacji zajęć oraz organizacji wyjazdów edukacyjnych wraz z dostawą pomocy dydaktycznych w ramach Szkoły Podstawowe w gminie Wołczyn stawiają na edukację oraz projektu Wysoka jakość edukacji w Gimnazjalno - Licealnym Zespole Szkól w Wołczynie"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.37.2016, Z dnia: 20.09.2016

, Zmieniana:  
w sprawie polityki bezpieczeństwa informacji w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.09.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.11.2016, Z dnia: 11.03.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016 , wersja 2

Numer: OR.0120.18.2016, Z dnia: 14.04.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.04.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony