Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: OR.0120.1.2016, Z dnia: 04.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyna z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 23.02.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.2.2016, Z dnia: 20.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie udzielenia upoważnienia pracownikowi Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.01.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2016 , wersja 4

Numer: OR.0120.3.2016, Z dnia: 21.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.01.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.4.2016, Z dnia: 22.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie planu inwentaryzacji metodą spisu z natury na rok 2016.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 27.01.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.5.2016, Z dnia: 28.01.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu w 2016 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 02.02.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 02.02.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.6.2016, Z dnia: 04.02.2016

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Budowa drogi ul. Polna w Wołczynie wraz z kanalizacją sanitarną"
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.02.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.7.2016, Z dnia: 22.02.2016

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2016 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.8.2016, Z dnia: 22.02.2016

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2016 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.02.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.9.2016, Z dnia: 29.02.2016

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych na potrzeby wydawania dowodów osobistych.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.03.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.10.2016, Z dnia: 07.03.2016

, Zmieniana:  
W sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.03.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.12.2016, Z dnia: 11.03.2016

, Zmieniana:  
Zmieniające Zarządzenie Nr OR.0120.10.2016 z dnia 7 marca 2016 roku w sprawie wprowadzenia polityki bezpieczeństwa teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016 , wersja 2

Numer: OR.0120.11.2016, Z dnia: 11.03.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Miejskiego w Wołczynie
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 11.03.2016 , wersja 2

Numer: OR.0120.13.2016, Z dnia: 23.03.2016

, Zmieniana:  
zmieniające Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Wołczynie.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.03.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.01.2017 , wersja 1

Numer: OR.0120.17.2016, Z dnia: 04.04.2016

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia nr 20/2012 Burmistrza Wołczyn z dnia 31.05.2012 r. dot. wprowadzenia zasad (polityki)rachunkowości.
Załączniki:
zarz_20.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.04.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 25.04.2016 , wersja 1

Numer: OR.0120.18.2016, Z dnia: 14.04.2016

, Zmieniana:  
W sprawie upoważnienia pracowników Urzędu Miejskiego w Wołczynie do potwierdzania za zgodność z oryginałem dokumentów
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 14.04.2016.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 15.04.2016 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony