Zarządzenia Kierownika Urzędu 2020

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.1.2020, Z dnia: 02.01.2020

, Zmieniana:  
W sprawie zmian zarządzenia Nr 120.1.2018 Burmistrza Wołczyna z dnia 2 stycznia 2018 roku dot. wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 02.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.07.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.51.2020, Z dnia: 23.12.2020

, Zmieniana:  
W sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania nagrody rocznej dyrektorom samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Wołczyn oraz wzoru wniosku o przyznanie nagrody rocznej.
Załączniki:
120.51.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 23.12.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 28.12.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.3.2020, Z dnia: 08.01.2020

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2020 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 08.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 09.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.12.2020, Z dnia: 10.02.2020

, Zmieniana:  
W sprawie realizacji zadań z zakresu zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa w 2020 roku
Załączniki:
120.12.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 10.02.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.6.2020, Z dnia: 23.01.2020

, Zmieniana:  
zmieniające Zarządzenie Nr OR.120.32.2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie procedur bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
120.6.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.42.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
120.42.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2020, Z dnia: 19.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie aktualizacji "Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Wołczyn w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny".
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez dnia 19.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 19.10.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.19.2020, Z dnia: 17.04.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa i remont dróg na terenie gminy Wołczyn".
Załączniki:
120.19.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 17.04.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.04.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.9.2020, Z dnia: 28.01.2020

, Zmieniana:  
W sprawie dostosowania zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego sołectwa Gierałcice do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
Załączniki:
120.9.2020.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 28.01.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.01.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.13.2020, Z dnia: 21.02.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa żłobka gminnego w Wołczynie"
Załączniki:
120.13.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.02.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 21.02.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.14.2020, Z dnia: 03.03.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji do oceny złożonych ofert o udzielenie dotacji celowej na realizację celu publicznego gminy Wołczyn z zakresu sportu.
Załączniki:
120.14.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 06.03.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.03.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.35.2020, Z dnia: 25.09.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia pod nazwą: "Budowa tężni solankowej i ogrodu halofitowego w Wołczynie"
Załączniki:
120.35.2020_skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.09.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2020, Z dnia: 15.06.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w gminie Wołczyn w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 15.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 16.06.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.23.2020, Z dnia: 27.05.2020

, Zmieniana:  
W sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą: "Przebudowa drogi w Rożnowie (droga na Górkę)
Załączniki:
120.23.2020.skan.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 05.06.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.06.2020 , wersja 1

Numer: OR.120.43.2020, Z dnia: 29.10.2020

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego.
Załączniki:
120.43.2020.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 29.10.2020.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.11.2020 , wersja 1
 1 2 3 4 
Początek strony