Zarządzenia Kierownika Urzędu 2021

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: OR.120.1.2021, Z dnia: 04.01.2021

, Zmieniana:  
W sprawie ustalenia dni dodatkowo wolnych od pracy w Urzędzie Miejskim w Wołczynie
Załączniki:
OR.120.1.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 04.01.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 05.01.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.18.2021, Z dnia: 01.03.2021

, Zmieniana:  
W sprawie zasad przyznania nagród i dodatków specjalnych pracownikom samorządowym zatrudnionym w Urzędzie Miejskim w Wołczynie na podstawie powołania.
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.03.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 24.03.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.41.2021, Z dnia: 05.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.41.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 05.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 06.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.35.2021, Z dnia: 24.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie powołania Komisji, której zadaniem będzie przeprowadzenie oceny kompletności wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Wołczyn.
Załączniki:
Zarz_or.120_35.pdf
Informacja wytworzona przez Marcin Dłubak dnia 25.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.26.2021, Z dnia: 25.05.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej
Załączniki:
OR.120.26.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 25.05.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 26.05.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.34.2021, Z dnia: 18.06.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Udzielenie kredytu długoterminowego"
Załączniki:
Zarz_or.120.34.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 25.06.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 25.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.7.2021, Z dnia: 17.02.2021

, Zmieniana:  
Zmieniające zarządzenie w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania miejskiego monitoringu wizyjnego do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych.
Załączniki:
OR.120.7.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 17.02.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 17.02.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.39.2021, Z dnia: 14.09.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu w celu opracowania rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2022 roku.
Załączniki:
OR.120.39.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Aleksandra Grabowska - Przybysz dnia 14.09.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.09.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.4.2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień przeciwko chorobie COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
Załączniki:
OR.120.4.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 29.01.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.40.2021, Z dnia: 01.10.2021

, Zmieniana:  
uchylające zarządzenie w sprawie wyznaczenia koordynatora do spraw szczepień przeciwko chorobie COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2
Załączniki:
OR.120.40.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 01.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 04.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.45.2021, Z dnia: 13.10.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania zespołu spisowego
Załączniki:
OR.120.45.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 13.10.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 14.10.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.29.2021, Z dnia: 08.06.2021

, Zmieniana:  
W sprawie powołania komisji rekrutacyjnej.
Załączniki:
OR.120.29.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 08.06.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.38.2021, Z dnia: 01.09.2021

, Zmieniana:  
w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą "Remont infrastruktury stadionu w zakresie widowni w miejscowości Wołczyn"
Załączniki:
zarz_or.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 02.09.2021.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.3.2021, Z dnia: 20.01.2021

, Zmieniana:  
W sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego oraz Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego w Urzędzie Miejskim w Wołczynie.
Załączniki:
OR.120.3.2021.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 20.01.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 22.01.2021 , wersja 1

Numer: OR.120.2.2021, Z dnia: 18.01.2021

, Zmieniana:  
w sprawie dostosowania zasad funkcjonowania monitoringu wizyjnego na terenie sołectw w gminie Wołczyn do standardów przetwarzania i ochrony danych osobowych
Załączniki:
OR.120.2.2021.pdf
Informacja wytworzona przez Elżbieta Bar dnia 18.01.2021.
Opublikowana przez Elżbieta Bar dnia 20.01.2021 , wersja 1
 1 2 3 
Początek strony