Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_i.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: I/2/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_ii.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 4

Numer: I/3/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_iii.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: I/4/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_iv.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: I/5/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_v.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: I/6/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_vi.doc
Informacja wytworzona przez dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2010 , wersja 2

Numer: III/7/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana: XXXIV/290/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/8/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznch i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Załączniki:
uchw_8.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/9/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  

w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2011

Załączniki:
uchw_9.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: III/10/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  

w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na obszarze gminy Wołczyn

Załączniki:
uchw_10.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 4

Numer: III/11/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_11.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/12/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej ustalenia rycztałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2011 , wersja 1

Numer: III/13/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscwego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/270/2002 z dnia 25.04.2002 r.
Załączniki:
uchw_13.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/14/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2011 r.
Załączniki:
uchw_14.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/15/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uchw_15.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony