Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XLV/331/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XLV/332/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_332.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XLV/333/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_333.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XLV/334/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna
Załączniki:
uchw_334.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.08.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 2

Numer: XLV/335/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rozstrzygnięcia skargi
Załączniki:
uchw_335.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XLVI/336/2014, Z dnia: 24.09.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian w budżecie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_336.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 24.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2014 , wersja 2

Numer: XLVI/337/2014, Z dnia: 24.09.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przystąpienia do zmiany w palnie zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywiczyny
Załączniki:
uchw_337.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.09.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/338/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zamiaru likwidacji filii bibliotecznej w Gierałcicach
Załączniki:
uchw_338.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/339/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zestawu rejestracyjnego na udziałach gminy Wołczyn w spółce ZWiK Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
uchw_339.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/340/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015
Załączniki:
uchw_340.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/341/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_341.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/342/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyna oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_342.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: XLVII/343/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_343.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 07.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 07.11.2014 , wersja 1
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony