Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: VII/46/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana: III/11/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr III/11/2010 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez jednostki oświatowe gminy Wołczyn prowadzące wychowanie przedszkolne
Załączniki:
uchw_46.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/47/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Wołczyn
Załączniki:
uchw_47.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/48/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_48.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 2

Numer: VII/49/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu
Załączniki:
uchw_49.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 20.04.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 2

Numer: VII/50/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn" 
Załączniki:
uchw_50.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/51/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_51.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/52/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_52.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/53/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_53.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: VII/54/2011, Z dnia: 20.04.2011

, Zmieniana:  
w sprawie nadania tytułu "Honorowy Obywatel Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_54.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 04.05.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.05.2011 , wersja 1

Numer: IX/55/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/56/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie zgody na udzielenie poręczenia gwarancji bankowej Stowarzyszeniu Lakolna Grupa Działania "Dolina Stobrawy"
Załączniki:
uchw_56.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/57/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana: VII/36/2007
w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/36/2007 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 25 kwietnia 2007 r. określającej szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_57.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 21.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 2

Numer: IX/58/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie regulaminu dofinansowania przydomowych oczyszczalni ścieków
Załączniki:
uchw_58.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/59/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_59.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1

Numer: IX/60/2011, Z dnia: 21.06.2011

, Zmieniana:  
w sprawie powołania zespołu do opiniowania kandydatów na ławników
Załączniki:
uchw_60.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 22.06.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 22.06.2011 , wersja 1
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony