Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer Z dnia   Numer wg JRWA  

Numer: XXVIII/208/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wołczyn w latach 2013-2017
Załączniki:
uchw_208.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/207/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_207.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/206/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XXVI/187/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Załączniki:
uchw_206.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: XXVIII/205/2012, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XXVI/186/2012
w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/205/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XXVI/186/2012
w sprawie zmiany uchwały o wyborze metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
uchw_205.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/204/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,
Załączniki:
uchw_204.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/203/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Regulaminu dofinansowania ze środków budżetu Gminy Wołczyn zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Wołczyn przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w roku 2013
Załączniki:
uchw_203.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/202/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_202.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVIII/201/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XXI/145/2012
w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Wierzbica Dolna
Załączniki:
uchw_201.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: XXVIII/200/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XL/328/2005
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
uchw_200.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: XXVIII/199/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie dla Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety Prowincja Katowice, bonifikaty od ceny sprzedaży gruntu zabudowanego, położonego w Wołczynie
Załączniki:
uchw_199.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: XXVIII/198/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana:  
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków w gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_198.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVII/197/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2013 roku
Załączniki:
uchw_197.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: XXVII/196/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_196_budzet.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: XXVII/195/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013 - 2019
Informacja wytworzona przez dnia 19.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 2
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 23  prawy
Początek strony