Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia Numer wg JRWA  

Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_i.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: I/5/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_v.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: I/4/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_iv.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: I/3/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia wielkości Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_iii.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: I/6/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_vi.doc
Informacja wytworzona przez dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 09.12.2010 , wersja 2

Numer: I/2/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_ii.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 4

Numer: III/16/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/17/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Załączniki:
uchw_17.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/12/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana: III/14/2006
w sprawie zmiany uchwały Nr III/14/2006 z dnia 28.12.2006 r. dotyczącej ustalenia rycztałtu miesięcznego radnym za udział w pracach Rady Miejskiej
Załączniki:
uchw_12.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2011 , wersja 1

Numer: III/8/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu gminy, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania zleconego przez gminę zadania podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznch i niedziałających w celu osiągnięcia zysku
Załączniki:
uchw_8.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/15/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania
Załączniki:
uchw_15.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/7/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana: XXXIV/290/2009
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2010 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/13/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscwego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wierzbica Górna, uchwalonego uchwałą Rady Miejskiej w Wołczynie Nr XXXIX/270/2002 z dnia 25.04.2002 r.
Załączniki:
uchw_13.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: III/18/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2011 roku
Załączniki:
uchw_18.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2011 , wersja 1

Numer: III/14/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Wołczyn w 2011 r.
Załączniki:
uchw_14.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony