Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XXI/141/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia mienia Gminy Wołczyn będącego w zarządzie
i użytkowaniu likwidowanej Szkoły Podstawowej w Szymonkowie
Załączniki:
uchw_141.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 30.05.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 2

Numer: XIII/82/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana: VI/41/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/41/2011 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 30 marca 2011 r. określającej zasady udzielania dotacji z budżetu gminy Wołczyn na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zbytku wpisanym do ewidencji zabytków
Załączniki:
uchw_82.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: VI/37/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: XXIII/164/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana: XVIII/120/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wołczyn
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXIII/162/2012, Z dnia: 30.08.2012

, Zmieniana:  
w sprawie planu sieci szkół podstawowych i granic ich obwodów w Gminie Wołczyn
Załączniki:
uchw_162.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.09.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.09.2012 , wersja 1

Numer: XXXIII/248/2013, Z dnia: 26.06.2013

, Zmieniana:  
w sprawie udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy Górnej
Załączniki:
uchw_248.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.06.2013 , wersja 1

Numer: XLVII/340/2014, Z dnia: 29.10.2014

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2015
Załączniki:
uchw_340.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.11.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.11.2014 , wersja 1

Numer: III/16/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XIX/129/2012, Z dnia: 18.04.2012

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej " Zasłużony dla Mista i Gminy Wołczyn "
Załączniki:
uchw_129.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.04.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.04.2012 , wersja 1

Numer: I/1/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_i.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XIII/76/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
 

w sprawie upoważnienia Burmistrza Wołczyna do zawarcia porozumienia w zakresie powierzenia przez Gminę Wołczyn Gminie Kluczbork zadania publicznego – prowadzenia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Wołczyn

Załączniki:
uchw_76.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XXXVIII/276/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_276.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXI/140/2012, Z dnia: 30.05.2012

, Zmieniana:  
w sprawie przeznaczenia mienia Gminy Wołczyn będącego w zarządzie
i użytkowaniu likwidowanej Szkoły Podstawowej w Skałągach
Załączniki:
uchw_140.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 01.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.06.2012 , wersja 1

Numer: XIV/87/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Załączniki:
uchw_87.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XXXIV/260/2013, Z dnia: 28.08.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
Załączniki:
uchw_260.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.08.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 06.09.2013 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony