Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XLV/331/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowania wsi Komorzno
Załączniki:
uchw_331.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XXVIII/200/2013, Z dnia: 27.02.2013

, Zmieniana: XL/328/2005
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej określenia zasad nabywania, zbywania, obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata
Załączniki:
uchw_200.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.02.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 01.03.2013 , wersja 2

Numer: IV/29/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana: XXII/180/2008
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/180/2008 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 24 września 2008 r. w sprawie określenia wzorów formularzy dla podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości
Załączniki:
uchw_29.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XXIX/213/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_213.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: XXVII/193/2012, Z dnia: 19.12.2012

, Zmieniana: XV/91/2011
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zasad przyznawania i wysokości diet radnym Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_193.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 21.12.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 21.12.2012 , wersja 1

Numer: XXIX/218/2013, Z dnia: 28.03.2013

, Zmieniana: XL/328/2010
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Szum
Załączniki:
uchw_218.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 1

Numer: I/2/2010, Z dnia: 02.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_ii.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 4

Numer: XLII/315/2014, Z dnia: 16.04.2014

, Zmieniana:  
w sprawie nadania odznaki honorowej "Zasłużony dla Miasta i Gminy Wołczyn"
Załączniki:
uchw_315.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 17.04.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 17.04.2014 , wersja 1

Numer: VI/35/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana: V/34/2011
w sprawie zmiany Uchwały Nr V/34/2011 Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2011 r. W sprawie kontynuacji w 2011 roku realizacji projektu pod nazwą „Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_35.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: XVI/102/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia opinii do propozycji planu aglomeracji "Wołczyn"
Załączniki:
uchw_102.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.02.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 1

Numer: XL/288/2014, Z dnia: 26.02.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_288.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.03.2014 , wersja 1

Numer: IV/23/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia górnych stawek opłat w zakresie wywozu i utylizacji nieczystości
Załączniki:
uchw_23.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XVI/101/2012, Z dnia: 31.01.2012

, Zmieniana: XV/93/2011
w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.02.2012 , wersja 2
 lewy  14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 
Początek strony