Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: IV/28/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana: XLII/339/2010
w sprawie zmiany Uchwały Nr XLII/339/2010 Rady Miejskiej w Wołczynie z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości
Załączniki:
uchw_28.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: XI/64/2011, Z dnia: 31.08.2011

, Zmieniana: III/17/2010
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2011 , wersja 1

Numer: XV/90/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana: IV/25/2011
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
uchw_90.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XXXII/235/2013, Z dnia: 12.06.2013

, Zmieniana: XXVI/185/2012
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_235.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 13.06.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 13.06.2013 , wersja 1

Numer: IV/27/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana: I/6/2010
w sparwie zmiany Uchwały Nr I/6/2010 Rady Miejskiej w  Wołczynie z dnia 2 grudnia 2010 r. dotyczącej ustalenia składu osobowego Komisji Budżetu i Gospodarki Samorządowej Rady Miejskiej w Wołczynie
Załączniki:
uchw_27.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.01.2011 , wersja 1

Numer: XXX/225/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVII/195/2012
w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: IV/21/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie określenia wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwięrzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych na terenie Gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_21.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 3

Numer: XXXVIII/279/2013, Z dnia: 18.12.2013

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na rok 2014
Załączniki:
uchw_279.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 19.12.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 19.12.2013 , wersja 1

Numer: XXIX/212/2013, Z dnia: 27.03.2013

, Zmieniana:  
w sprawie wniesienia przez Gminę Wołczyn dodatkowego wkładu pieniężnego i objęcia dodatkowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Wołczynie
Załączniki:
uchw_212.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 27.03.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.03.2013 , wersja 2

Numer: XLIV/320/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie przyznania dotacji  na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków
Załączniki:
uchw_320.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: XXX/226/2013, Z dnia: 24.04.2013

, Zmieniana: XXVII/196/2012
w sprawie zmiany budżetu gminy Wołczyn na 2013 rok
Załączniki:
uchw_226.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.05.2013.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.05.2013 , wersja 1

Numer: XXVI/186/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty
Załączniki:
uchw_186.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: XLIV/321/2014, Z dnia: 25.06.2014

, Zmieniana:  
w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_321.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.06.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.06.2014 , wersja 1

Numer: III/17/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wołczyn na 2011 r.
Załączniki:
uchw_17.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.12.2010.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2

Numer: IV/25/2011, Z dnia: 26.01.2011

, Zmieniana:  
w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania
Załączniki:
uchw_25.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 26.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 04.02.2011 , wersja 2
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  z 23  prawy
Początek strony