Uchwały w kadencji 2010-2014

Sortowanie wyników: Numer   Z dnia   Numer wg JRWA

Numer: XVII/107/2012, Z dnia: 29.02.2012

, Zmieniana:  
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2012 rok
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.03.2012 , wersja 1

Numer: XLI/308/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom zamieszkałym na terenie gminy Wołczyn
Załączniki:
uchw_308.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: XVIII/117/2012, Z dnia: 28.03.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_117.pdf
Informacja wytworzona przez dnia 28.03.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.03.2012 , wersja 2

Numer: VI/39/2011, Z dnia: 30.03.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyrazenienia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
Załączniki:
uchw_39.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 31.03.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 31.03.2011 , wersja 1

Numer: XV/92/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych
Załączniki:
uchw_92.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: XLI/306/2014, Z dnia: 26.03.2014

, Zmieniana:  
w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Wołczyn i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów do tego uprawnionych
Załączniki:
uchw_306.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 27.03.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 27.03.2014 , wersja 1

Numer: III/18/2010, Z dnia: 29.12.2010

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Wołczynie na I półrocze 2011 roku
Załączniki:
uchw_18.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.01.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.01.2011 , wersja 1

Numer: XXVI/189/2012, Z dnia: 28.11.2012

, Zmieniana:  
w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
Załączniki:
uchw_189.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 30.11.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 30.11.2012 , wersja 1

Numer: XIV/86/2011, Z dnia: 30.11.2011

, Zmieniana:  
w sprawie rocznego programu współpracy gminy Wołczyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 20003 r. o dziaąlności pożytku publicznego i o wolontariaciew roku 2012
Załączniki:
uchw_86.odt
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 05.12.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 05.12.2011 , wersja 1

Numer: XLV/332/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Wołczyn oraz wsi Ligota Wołczyńska i Gierałcice
Załączniki:
uchw_332.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XV/93/2011, Z dnia: 29.12.2011

, Zmieniana:  
w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Załączniki:
 
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 03.01.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 03.01.2012 , wersja 1

Numer: V/34/2011, Z dnia: 23.02.2011

, Zmieniana:  
w sprawie kontynuacji w 2011 roku realizacji projektu pod nazwą "Wzrost kompetencji życiowych i umiejętności zawodowych klientów Ośrodka Pomocy Społecznej w Wołczynie"
Załączniki:
uchw_34.doc
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 24.02.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 24.02.2011 , wersja 1

Numer: XIII/79/2011, Z dnia: 26.10.2011

, Zmieniana:  
w sprawie wysokości opłaty od posiadania psów
Załączniki:
uchw_79.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 28.10.2011.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 28.10.2011 , wersja 1

Numer: XLV/328/2014, Z dnia: 27.08.2014

, Zmieniana: XXXVIII/279/2013
w sprawie zmian budżetu gminy Wołczyn na 2014 rok
Załączniki:
uchw_328.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 02.09.2014.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 02.09.2014 , wersja 1

Numer: XXII/154/2012, Z dnia: 27.06.2012

, Zmieniana: XXI/142/2012
w sprawie zmiany uchwały dotyczącej trybu udzielania i rozliczania dotacji na zadania edukacyjne prowadzone na terenie Gminy Wołczyn przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania 
Załączniki:
uchw_154.pdf
Informacja wytworzona przez Julita Matelska dnia 29.06.2012.
Opublikowana przez Julita Matelska dnia 29.06.2012 , wersja 1
 lewy  7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  z 23  prawy
Początek strony